Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1167 z dnia 16 lutego 2016r. zostało ogłoszone Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Zgodnie z tym zarządzeniem nowy koszt utrzymania mieszkańca w naszej placówce od 1 marca 2016r będzie wynosił 2.898,59 zł.

Zrządzenie Nr 15/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 10 lutego 2016 roku