O ośrodku

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Oddalony od Nowego Targu o około 4 km, otoczony z dwóch stron lasem, lekko odsunięty od głównych zabudowań wioski, stanowi znakomite miejsce do zamieszkania przez seniorów.
Z okien naszego domu roztacza się piękny widok na pobliskie szczyty Tatr.

Dom został powołany do życia 1 sierpnia 1993 r. i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Posiada standard, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

„Smrek” stwarza doskonałe warunki do odpoczynku i miłego spędzenia czasu. W ogrodzie znajduje się zadaszona altana grillowa, w której mieszkańcy Domu w letnie popołudnia i wieczory spędzają czas na rozmowach, śpiewaniu piosenek oraz opowiadaniu o dawnych i obecnych czasach. Wśród drzew sosnowych znajdują się ścieżki spacerowe.

Dla mieszkańców naszego domu organizowane są liczne wyjazdy, do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.
W trakcie tych wyjazdów mieszkańcy uczestniczą w rozmaitych konkursach m.in.:
– Wieńców dożynkowych,
– Puszczania wianków na wodzie,
– Palm Wielkanocnych,
– Stołów Wielkanocnych
– Szopek Bożonarodzeniowych itp.

W naszym Domu organizowane są spotkania okolicznościowe jak: Dzień Seniora, Opłatek, Dzień Babci i Dziadka itp.
Gościmy tu z występami teatralnymi aktorów ze środowisk artystycznych Krakowa. Jednak najczęściej swoje talenty prezentują uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli.
Organizujemy dla chętnych mieszkańców wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz pielgrzymkowe wyjazdy do Bazylik i Sanktuariów. Atutem jest własna kuchnia oferująca posiłki smaczne i zróżnicowane pod względem potraw i diet

W naszym domu prowadzona jest terapia zajęciowa pod okiem wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej. Prowadzone są następujące formy zajęć, które uwzględniają stan zdrowa mieszkańców:
– biblioterapia
– zajęcia manualne
– zajęcia plastyczne
– papieroplastyka
– zajęcia krawieckie
– dziewiarstwo
– ludoterapia

Nasz dom posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety do rehabilitacji, w których to mieszkańcy mają możliwość skorzystania na zlecenie lekarza z następujących zabiegów:
Kinezyterapii
– gimnastyki ogólnousprawniającej grupowej
– kinezyterapii przyłóżkowej
– gimnastyki indywidualnej ( UGUL, rotor)
– pionizacji i nauki chodu ( pionizator)
– spacerów
– terapii przeciw odleżynowej

Fizykoterapii
– jonoforezy
– prądów interferencyjnych
– lampy SOLUX
– lampy kwarcowej
– terapii ultradźwiękowej
– inhalacji
– termoterapii

Masażu
– masażu klasycznego
– drenażu limfatycznego
– hydromasażu

Dom podobnie jak innego tego typu placówki, umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Mieszkańcy naszego Domu mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek. Na miejscu do ich dyspozycji jest gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy.

Nad właściwym funkcjonowaniem domu czuwa 40 osób troskliwego personelu, w tym:
– Pielęgniarki
– Opiekunowie
– Kapelan
– Fizjoterapeuta
– Pracownicy socjalni
– Instruktor terapii zajęciowej
– Kucharze
– Pokojowi
– Praczka
– Kierowca
– Konserwator
– Pracownicy administracyjni

Odzież mieszkańców naszego Domu prana jest w pralni zlokalizowanej na terenie placówki.
Nasi pracownicy przestrzegają w codziennej pracy zasad rzetelności, uczciwości i indywidualnego traktowania mieszkańców domu.
Wszyscy współpracują dla dobra mieszkańców i w trosce o ich wzajemne pozytywne relacje.