Jesień Na Folwarku

„Jesień Na Folwarku” to hasło spotkania integracyjnego, na które zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
Spotkanie odbyło się 19 października 2016r. i stało się okazją do odnowienia znajomości,
serdecznych rozmów i wspólnych tańców.
Do domu wróciliśmy w znakomitych humorach