Odzyskanie Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości odwiedziła nas grupa wolontariuszy z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu kierowana przez Panią Agnieszkę Suską. Młodzież przy własnym akompaniamencie: gitary, skrzypiec i akordeonu zaśpiewała pieśni patriotyczne.

Mieszkańcy przypomnieli sobie historię Odzyskania Niepodległości zreferowaną przez pracownika domu.

Spotkanie to było okazją do  oddania czci wszystkim poległym za Ojczyznę.