Wojewoda Małopolski wspiera DPS „Smrek”

Pod koniec 2017r., Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu otrzymał od Wojewody Małopolskiego dwie dotację celowe:

1) 30 000,00zł – na wymianę uszkodzonego zasobnika ciepłej wody;
2) 52 323,00zł – na dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych, materacy i szafek przyłóżkowych.

Otrzymanie dotacji było możliwe, dzięki umowom nr WP-III.9421.31.28.2017 oraz
nr WP-III.9421.31.10/D/2017, zawartym pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Wojewodą Małopolskim, których celem było utrzymanie standardu w domu pomocy społecznej
.

Dotacje uzyskane od Wojewody Małopolskiego wraz z wkładem własnym umożliwiły:

  1. wymianę uszkodzonego zasobnika ciepłej wody (poj. 2000 l) – za łączną kwotę 37 500,00 zł;
  2. zakup wyposażenia za łączną kwotę 65 610,99zł, w tym:
  1. 20 łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców,
  2. 39 materacy,
  3. 16 szafek przyłóżkowych.

Wymiana uszkodzonego zasobnika ciepłej wody oraz zakup łóżek, materacy i szafek przyłóżkowych mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu. Przyczyniły się do poprawy komfortu życia mieszkańców DPS i do ułatwienia pracy personelu.