Wybory do Rady Mieszkańców

30.01.2018r. to dzień ważny dla społeczności naszych mieszkańców. Odbyły się wybory do Rady Mieszkańców, która będzie reprezentować społeczność DPS. Poprzedniej Radzie Pani Dyrektor oraz mieszkańcy podziękowali za współpracę, a nowej życzyli zaangażowania i owocnej współpracy.