Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Bezpieczny, nowoczesny i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – tak można w kilku słowach podsumować nowy samochód, z którego – ku radości wszystkich zainteresowanych – korzystać będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu. Wizyta u lekarza, zakupy, wycieczka, odwiedziny w zaprzyjaźnionym DPS – teraz wszystko w jeszcze lepszych, bezpieczniejszych i bardziej komfortowych warunkach!
Skąd te nowości? W ubiegłym roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, udało się pozyskać dofinansowanie do projektu pod nazwą: „Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu” w wysokości 80 000,00zł. Z kolei środki wymagane na wkład własny zostały wygospodarowane przez Powiat Nowotarski. Dzięki temu zakupiono pojazd niezbędny do realizacji zadań statutowych realizowanych przez dom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się i umożliwiły realizację naszego projektu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marty Mordarskiej – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pana Krzysztofa Fabera – Starosty Powiatu Nowotarskiego, Pana Władysława Tylki – Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego oraz do Rady Powiatu Nowotarskiego. Serdecznie dziękujemy!
Mamy nadzieję, że nowy samochód, podobnie jak poprzedni, będzie bezawaryjnie służył mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu przez kilka kolejnych lat.

Agata Domalik
Dyrektor DPS „Smrek” w Zaskalu