20 maja 2018r. wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Jana Szkodonia

20 maja 2018r. miała miejsce wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Jana Szkodonia w Parafii Pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Zaskalu. W ramach wizytacji Ksiądz  Biskup odwiedził nasz Dom. Wizytacja rozpoczęła się o godzinie 9.45 przywitaniem Księdza Biskupa przez dyrektor Domu, po którym została odprawiona przez Ekscelencję Msza Święta. Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim mieszkańcom Domu. 

Tekst powitania

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!

W imieniu całej społeczności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu oraz władz Powiatu Nowotarskiego z Panem Starostą Krzysztofem Faberem na czele, mam zaszczyt powitać Księdza Biskupa w naszym Domu.

Ekscelencjo, nasz dom istnieje już 25 lat. Jest placówką państwową, prowadzoną przez Powiat Nowotarski. Dom jest przeznaczony dla 76 osób, kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku; obecnie w naszym domu mieszka 75 osób. Jest to ośrodek całodobowego pobytu, w której każdy mieszkaniec ma zapewnioną 24-godzinną opiekę i wsparcie ze strony wykwalifikowanego 44-osobowego personelu.

Czcigodny Księże Biskupie, cieszymy się bardzo z twojej obecności wśród nas
i dziękujemy Bogu za łaskę tej pasterskiej wizyty, która ma szczególne znaczenie dla mieszkańców naszego domu, a także dla pracowników, którzy
z wielkim oddaniem wykonują swoją pracę na rzecz
ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych i cierpiących, biorąc sobie za wzór Świętą Matkę Teresę z Kalkuty.

Pragniemy też podziękować za dar posługi kapelana naszego domu, księdza proboszcza Ryszarda, który jest na co dzień naszym przewodnikiem. Wizyta Księdza Biskupa w progach naszego Domu zapisze się nie tylko na  stronach naszej Kroniki, ale przede wszystkim w naszych sercach i w naszej pamięci.

Ekscelencjo, ufamy, że Twoje słowo dzisiaj umocni naszą wiarę i miłość.

Bóg zapłać, że w swojej posłudze Biskupa krakowskiego, pamiętałeś o naszej małej wspólnocie. Prosimy dziś Ciebie byś nam błogosławił, a my będziemy się modlić o zdrowie i wiele Łask Bożych w posłudze pasterskiej oraz opiekę Matki Bożej dla naszego Księdza Biskupa. Szczęść Boże!