Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Dostawę i montaż oraz uruchomienie zmywarki kapturowej.
Termin składania ofert: 27.11.2018r. do godz. 14:00