Zapytanie ofertowe – owoce i warzywa

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Dostawę warzyw i owoców
Termin składania ofert: 06 grudnia 2018r. do godziny 10.00