Pożegnanie Pani Dyrektor Agaty Domalik przez mieszkańców.

W dniu 26.08.2019 mieszkańcy uroczyście podziękowali Pani Agacie za poświęcenie, zrozumienie, życzliwość, codzienny trud i wysiłek, stwarzanie ciepłej i rodzinnej atmosfery w naszym domu oraz za dobroć okazywaną drugiemu człowiekowi.