Przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych, 30.10.2019 r.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych nasi podopieczni udali się na pobliski cmentarz, żeby uporządkować grobowiec, w którym spoczywają byli mieszkańcy Domu. Pamięć o tych, którzy odeszli i modlitwa za nich jest stale obecna w „Smreku”. Mieszkańcy przynieśli stroik wykonany przez siebie na zajęciach arteterapii, który przyozdobił grobowiec.