Klub Seniora z wizytą w „Smreku” – 19.11.2019 r.

Uczestnicy zajęć w nowotarskim Klubie Senior +, który z powodzeniem działa od stycznia tego roku, gościli na zajęciach z muzykoterapii z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu. Seniorzy wspólnie śpiewali piosenki biesiadne i patriotyczne, które dostarczyły im wielu wzruszeń i wspomnień. Zajęcia z muzykoterapii są stałym elementem pracy z podopiecznymi zarówno „Smreka” jak i Klubu Senior+, którzy bardzo chętnie z nich korzystają. Terapia z wykorzystaniem muzyki może przyczynić się do poprawy pamięci, koncentracji i samopoczucia. Swoją pamięć seniorzy mogą poprawić m.in. poprzez wykonywanie znanych i lubianych przez nich melodii. Chętnie śpiewane przez uczestników terapii piosenki z ich młodzieńczych lat przypominają im konkretne wydarzenia z przeszłości.

Fot. Józef Prokop – DPS „Smrek” w Zaskalu