Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu przyjmie do pracy pielęgniarki, opiekunki lub opiekunów

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu przyjmie do pracy pielęgniarki, opiekunki lub opiekunów

Gwarantowana umowa o pracę i wszystkie świadczenia wynikające z Kodeksu pracy.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, są pracownikami samorządowymi. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, gwarantujemy otrzymanie wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym.

Wymagane koniecznie: co najmniej średnie wykształcenie. Dodatkowe wymagania: kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

Termin składania dokumentów do 16 grudnia 2019 r.

Szczegóły w siedzibie: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, tel. 18 26 555 92, mail: dyrektordps@nowotarski.pl.