Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Dostawa mięsa i wędlin
Termin składania ofert: 19. grudnia 2019 r., godz. 10.00
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Specyfikacja
Projekt umowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez DPS
Informacja o wyborze oferty