Spotkanie świąteczne w Szkole Podstawowej w Zaskalu – 20.12.2019 r.

Na zaproszenie pani Renaty Mozgowiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaskalu nasi podopieczni uczestniczyli w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez uczniów i nauczycieli. Spotkanie sprawiło naszym mieszkańcom dużo radości i wprowadziło ich w świąteczny nastrój. Dom Pomocy Społecznej „Smrek” ściśle współpracuje ze Szkołą w Zaskalu i był to kolejny element tej współpracy. Bardzo cieszymy, się, że możemy brać udział w życiu Szkoły. Program artystyczny był tak piękny, że postanowiliśmy zaprosić nauczycieli i uczniów o jego wystawienie w naszym Domu i pokazanie szerszej publiczności.

Fot. Józef Prokop – DPS „Smrek” w Zaskalu