Okres Wielkiego Postu to czas pokuty i duchowego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy.
W każdy piątek mieszkańcy „Smreka” uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Fot. Józef Prokop – DPS „Smrek” w Zaskalu