Zapytanie ofertowe – dostawa sprzedaży energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe – dostawa sprzedaży energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
Termin składania ofert: 08.12.2020r. do godz. 11.00.

  1. Informacja Administratora
  2. Załacznik nr 1
  3. Zapytanie ofertowe
    Informacja o wyborze oferty