ZARZĄDZENIE NR 21/2021 STAROSTY NOWOTARSKIEGO z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2021 rok

rysunek budynku Smreka

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2021 Starosty Nowotarskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w roku 2021 wynosi: 3.873,85 zł

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/1136/akt.pdf