30.05.2021 r. – Majówka pod „Smrekiem”

Przed naszym Domem odbyła się Majówka. Tradycją jest, że wierni modlą się z Księdzem Pawłem Antolakiem przy kapliczkach w Zaskalu. Ksiądz Paweł, który jest jednocześnie kapelanem w Domu Pomocy Społecznej, postanowił zaprosić również do wspólnej modlitwy mieszkańców „Smreka”, którzy pozostali jednak na terenie ośrodka. Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Wspólna modlitwa pod „Smrekiem” zakończyła się odśpiewaniem „Apelu Jasnogórskiego” i udzieleniem błogosławieństwa.

Fot. Józef Prokop