3.08.2021 r. – Wycieczka nowotarskimi śladami św. Jana Pawła II

Nasi podopieczni udali się na wycieczkę do Nowego Targu, gdzie podążali śladami św. Jana Pawła II. Nawiedzili najmłodszą nowotarską świątynię pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Szczególnie zainteresowała ich technologia w jakiej został wybudowany ten kościół. Jest on bowiem idealnym przykładem ilustrującym niezliczone korzyści wynikające z zastosowania pasywnej technologii budowlanej. Energooszczędny budynek generujący minimalne koszty zużycia energii jest dumą parafian należących do wspólnoty. Po obejrzeniu kościoła i krótkiej modlitwie, kolejnym punktem było nowotarskie lotnisko, na którym 8 czerwca 1979 r. Ojciec Święty spotkał się z rzeszami górali. Wydarzenie to upamiętnia obelisk, ufundowany przez Polonię Amerykańską. Po dniu pełnym wrażeń mieszkańcy wrócili do Zaskala i jeszcze długo dzielili się ze swoimi przyjaciółmi opowieściami to tej niecodziennej wycieczce.

Fot. Józef Prokop