Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu przyjmie do pracy pielęgniarki, opiekunki lub opiekunów

O G Ł O S Z E N I E

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,

Kardynała Karola Wojtyły 136

przyjmie do pracy

pielęgniarki, opiekunki lub opiekunów.

 

Gwarantowana umowa o pracę i wszystkie świadczenia wynikające z Kodeksu pracy.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, są pracownikami samorządowymi. Zatrudnienie odbywa się  na podstawie umowy o pracę,  gwarantujemy otrzymanie wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym.

Wymagane koniecznie: co najmniej średnie wykształcenie. Mile widziane kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

Termin składania dokumentów do dnia 10 września 2021  r.

Szczegóły w siedzibie: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, tel. 18 26 555 92, mail: dyrektordps@nowotarski.pl.