26.08.2021 r. – Pielgrzymka na Bachledówkę

W święto Matki Bożej Częstochowskiej nasi mieszkańcy udali się na pielgrzymkę do kościoła Ojców Paulinów pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Interesująca jest historia tego miejsca. Rozpoczęła się na początku lat 30. XX w., gdy ziemię w okolicach wsi Czerwienne kupiły dwie, pochodzące ze Lwowa kobiety. Jedna z nich, Helena Kowieńska, w czasie II wojny światowej w przydomowym ulu ukrywała broń. Gdy do jej drzwi zapukali żandarmi niemieccy swój dom powierzyła Bogu. Wojskowi cudem nie odnaleźli ukrytej broni. Po wojnie, pamiętając o złożonej obietnicy, Kowieńska przekazała swoją ziemię paulinom z Jasnej Góry. Mieli oni jednak trudności z przejęciem majątku, gdyż miejscowy proboszcz z Bystrego nie chciał z nimi współpracować. Na szczęście, na ich obecność zgodził się proboszcz sąsiedniej parafii Miętustwo (dom Kowieńskiej stał na granicy tych dwóch parafii). Część domu paulini zaadaptowali na niewielką kaplicę, do której coraz częściej na nabożeństwa przychodzili miejscowi górale.
Wkrótce Bachledówka stała się niewielkim ośrodkiem rekolekcyjnym. Kilkakrotnie w latach 60. i 70. przyjeżdżał tu na wakacje prymas Stefan Wyszyński, który bardzo zżył się z mieszkańcami okolic Bachledówki. Odwiedzali go również: ksiądz Józef Glemp oraz ówczesny metropolita krakowski, Karol Wojtyła. Ten ostatni, tuż przed wyborem na papieża, prowadził na Bachledówce swoje ostatnie rekolekcje. W 1985 roku rozpoczęto budowę okazałego kościoła. Trzy lata później erygowano parafię pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej. Budowę zakończono w 1991 roku.

Mieszkańcy „Smreka” wrócili bardzo zadowoleni i podzielili się z pozostałymi podopiecznymi wrażeniami z odbytej pielgrzymki.

Fot. Józef Prokop