Zapytanie ofertowe – dostawa sprzedaży energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzedaży energii elektrycznej do budynków Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Termin składania ofert: 05.11.2021 r. do godz. 12.00.

Informacja administratora

Zapytanie ofertowe

Szczegóły zapytania ofertowego

formularz oferty

Informacja o wyborze oferty energia elektryczna