16.12.2021 r. – Świąteczne życzenia, kartki i bombki

Robert Piszcz wraz z Przedstawicielami Szkolnego Wolontariatu przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Nowym Targu oraz Ewa Olejarz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, przekazali naszym mieszkańcom wraz z życzeniami świątecznymi, kartki i bombki. Serdecznie Dziękujemy! Fot. Józef Prokop

List przesłany przez Koło Wolontariatu:

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Szanowni Państwo!

W terminie od 1 do 30 listopada 2021 roku, w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Nowym Targu, z inicjatywy Szkolnego Wolontariatu wraz z opiekunem – panem mgrem Robertem Piszczem – zrealizowana została inicjatywa charytatywna, mająca na celu wykonanie przez całą społeczność uczniowską ozdobnych kartek świątecznych z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.
My, jako uczniowie i pracownicy PLO, mamy nadzieję, że ten drobny, ale przepełniony ciepłem i życzliwością młodzieńczego serca upominek, w niewielkim chociaż stopniu rozjaśni nierzadko zatroskane twarze starszych, często schorowanych osób, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu.
Przekazujemy ten dar wraz z najserdeczniejszymi Życzeniami Świątecznymi od nas, czyli od Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Pracowników PLO dla Młodzieży w Nowym Targu nie tylko Podopiecznym placówki, ale także Dyrekcji DPS-u i Wszystkim, którzy na co dzień podejmują ciężką pracę, by przebywającym w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu żyło się lepiej.

Robert Piszcz wraz z Przedstawicielami Szkolnego Wolontariatu przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Nowym Targu