ZARZĄDZENIE NR 21/2022 STAROSTY NOWOTARSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2022 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2022 Starosty Nowotarskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w roku 2022 wynosi: 4.348,95 zł

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2022/1170/akt.pdf