Zapraszamy do odwiedzin mieszkańców bez dotychczasowych ograniczeń

rysunek budynku Smreka

Informujemy, że w oparciu o zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ, GIS i Wojewody Małopolskiego został przywrócony normalny tryb funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu. Zapraszamy do odwiedzin mieszkańców bez dotychczasowych ograniczeń