22.04.2022 r. – Mistrzostwa „Smreka” w kręceniu rękoma na rotorkach

W „Smreku” odbyły się mistrzostwa w kręceniu rękoma na rotorkach. Pierwsze miejsce zajął p. Stanisław, drugie p. Maria a trzecie p. Kasia.

Fot. Józef Prokop