5.06.2022 r. – Mieszkańcy „Smreka” na konferencji Tischnerowskiej

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu wzięli udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Trzydniowa konferencja dla nauczycieli i wychowawców „Nauczyciel i wychowawca wobec współczesnych wyzwań” odbywała się w Łopusznej.

Na zakończenie konferencji seniorzy zaprezentowali program słowno-muzyczny oparty na tekstach księdza profesora. Wykorzystano też jego wystąpienia telewizyjne i teksty, które osobiście czytał, a także występy dzieci ze Szkół Tischnerowskich. Program został przyjęty przez uczestników konferencji owacjami na stojąco. Swojego wzruszenia nie krył również organizator konferencji Kazimierz Tischner, który ze łzami w oczach dziękował seniorom ze „Smreka”. Program został przygotowany przez terapeutki Bernadetę Czernik i Paulinę Pitoń, wspomagające występujących tekstami gwarowymi.

Fot. Józef Prokop