Ogłoszenia o niepodjętych depozytach po osobach zmarłych

rysunek budynku Smreka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu poszukuje i wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych mieszkańców do odbioru depozytów przechowywanych w placówce:

Ogłoszenie Mieczysław Goral

Ogłoszenie Rozalia Goral