Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wpłynęła żadna aplikacja.