Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został zatrudniony Pan Damian Służałek, który spełniał wymagania dotyczące pracy na tym stanowisku.