Przetargi

Sukcesywne dostawy mięsa, produktów mięsnych oraz podrobów w II półroczu 2010r. do Domu Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu.
Numer ogłoszenia w BZP : 152856 – 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 09:00


Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2010r. do Domu Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu.
Numer ogłoszenia w BZP: 152558 – 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 10:00


Sukcesywna dostawa warzyw, owoców, mrożonek i artykułów spożywczych w okresie II półrocza 2010 r. dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu.
numer ogłoszenia w BZP: 152736 – 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 11:00