DPS Smrek – Dzień Seniora

Dnia 29.10.2010r. obchodziliśmy w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uroczysty Dzień Seniora. To święto szczególne , bo wyraża nasz szacunek wobec wieku i doświadczenia ludzi starszych , również Mieszkańców naszego Domu .

Jan Paweł II w liście z 1 października 1999 roku skierowanym do Seniorów pisał :Jeżeli zatem dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się swojego człowieczeństwa, rozpoznaje swoje możliwości, poniekąd tworzy projekt życia, który będzie realizował w wieku dojrzałym, to i starość nie jest pozbawiona szczególnej wartości, ponieważ  – jak zauważa św. Hieronim – łagodząc namiętności „pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami „ .

W pewnym sensie jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń, jako że „czas jest znakomitym nauczycielem „.

W pewnym sensie nasz Dom jest „kopalnią” mądrości życiowej, z którą – dzięki naszym Mieszkańcom – co dzień się stykamy i za to szczególnie podczas takich uroczystości jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora rozpoczęło się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Św. w kaplicy Domu, której przewodniczył kapelan ksiądz Ryszard Gaweł. Na tę uroczystość przybyli: Pan Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Pan Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary, Pani Aneta Wójcik Dyrektor PCPR w Nowym Targu, Kierownicy oraz pracownicy socjalni  ośrodków pomocy społecznej z którymi Dom współpracuje, oraz młodzi artyści ze swoją opiekunką panią Elżbietą Poniedziałek, którzy przygotowali na tę uroczystość program artystyczny.

Występ dzieci poprzedziło składanie życzeń oraz wręczanie kwiatów dla wszystkich mieszkańców przez personel Domu. Bardzo miłym akcentem było  wręczenie przez Pana Stanisława Ślimak – Wójta Gminy Szaflary ogromnego kosza słodyczy dla mieszkańców naszego domu.

Po części oficjalnej wszyscy wspólnie zasiedli do poczęstunku. Rozmowy, radość, gwar, unoszący się zapach pysznych potraw oraz promyki słońca przepełniały ten uroczysty dzień.