DPS Smrek – Przetargi

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2011r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

numer ogłoszenia w 375544 – 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010r
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 10:00