DPS Smrek – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2011r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Do pobrania