Średni miesięczny koszt utrzymania w 2011r. mieszkańca Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu

15 marca 2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 117 poz. 910 zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Nowotarskiego Nr 27/2011 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Od 01 kwietnia 2011r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu będzie wynosił 2409,00 zł

Pobierz treść zarządzenia