DPS Smrek – Przetargi

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2011r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Numer ogłoszenia: 133622 – 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2011 godzina 10:00