Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów żywnościowych.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak:
DPS.AG.271.16-PN.11.DS na:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

I. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) informuje:
1. w zadaniu nr 1 na dostawy warzyw i owoców wybrano ofertę firmy:
Hurtownia „BRAWO” Rafał Fiedor, Nowy Targ, ul. Składowa 9 z ceną ofertową brutto za całość zadania 16 406,72 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
2. w zadaniu nr 2 na dostawy artykułów spożywczych i mrożonek wybrano ofertę firmy:
Firma Handlowa K i K Nykaza , Nowy Targ. ul. Składowa 10 a z ceną ofertową brutto za całość zadania 23 247,79zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
3. w zadaniu nr 3 na dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich wybrano ofertę firmy:
Piekarnia „Trzcińscy” S.J. Nowy Targ, ul. Waksmundzka 2, z ceną ofertową brutto za całość zadania: 11 382,44zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
4. w zadaniu nr 4 na dostawy mięsa, produktów mięsnych, podrobów wybrano firmę:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J., Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25 z ceną ofertową brutto za całość zadania 25 507,45zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
5. w zadaniu nr 5 na dostawy mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy wybrano firmę:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 95, 34-400 Nowy Targ z ceną ofertową brutto za całość zadania 28 599,65 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Informacja do pobrania