Informacja o wyborze ofert na dostawę środków czystości

Informacja o wyborze ofert
Dotyczy: Wyboru ofert na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek”
w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych cenowo ofert dla poszczególnych asortymentów od:

1.    Higma Service Sp. z o. o. 45-466 Opole, ul. Gosławicka 2
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 4 064,13 zł
2.    PROZUT OMNIUM Zbigniew Semeniuk 02-267 Warszawa, ul. Buńczuk 7A
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 19,68 zł
3.    Luberda Sp. z o. o. 34-431 Waksmund, Ostrowsko, ul. Pienińska 156
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 4 723,56 zł
4.    F.U.H.  Profi Clean 34-400 Nowy Targ, ul. Krasińskiego 29
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 10 070,98 zł

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.