Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 990 z dnia 12 marca 2012r. zostało ogłoszone Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Nowotarskiego z dnia 13 lutego 2012r. w  sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Zgodnie z tym zarządzeniem nowy koszt utrzymania mieszkańca w naszej placówce od 1 kwietnia 2012r będzie wynosił 2.506,00zł.

Zarządzenie do pobrania