Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Rozeznania rynku na dostawę łóżek rehabilitacyjnych z materacami.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póżn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę łóżek rehabilitacyjnych z materacami, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej  oferty:

EURO-MED Adam Palej Polanica Zdrój, ul. Kryniczna 21

Informuję, że w postępowaniu złożone zostały następujące oferty z deklarowanym  terminem realizacji zamówienia do 21.12.2012 roku, oraz spełniające pozostałe kryteria ujęte w wymaganiach zamawiającego:

L.p.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert

1. EURO-MED Adam Palej
57-320 Polanica Zdrój, ul. Kryniczna 21

   100 %

2. B-MEDICAL CONSULTING
Borys Danyluk, 34-300 Żywiec, ul. Kochanowskiego 2/18

  82,79%

3. INES Sp. z o.o.
35-317 Rzeszów, ul.  Jana Pawła II 135

  73,48%

4. PHU TBK Medical Partner Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Bracka 51

55,46%

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożone oferty.