Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.10- PN.13.DS na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Zgodnie z art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję o wyniku  postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.10- PN.13.DS na poszczególne zadania:

zadanie nr 1  – na dostawy warzyw i owoców wybrano ofertę firmy:

Firma Handlowa K i K Nykaza, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 a.

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 2  – na dostawy artykułów spożywczych i mrożonek  wybrano ofertę firmy:

Firma Handlowa K i K Nykaza, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 a.

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

 zadanie nr 3 – na dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich wybrano ofertę  firmy:

Piekarnia, Cukiernia  Anna Piwowarczyk, 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 16A

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

 zadanie nr 4 – na dostawy mięsa, produktów mięsnych i podrobów wybrano ofertę firmy:

Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J. Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w swiz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

 zadanie nr 5  – na dostawy wędlin i wyrobów wędliniarskich wybrano ofertę firmy:

Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J. Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz, 33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 25

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w swiz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 6na dostawy mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy wybrano  ofertę firmy:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu,  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 95

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Pełna informacja do pobrania