Jubileuszu XX-lecia istnienia naszej jednostki

Dnia 3 października 2013 roku Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu obchodził Jubileusz XX – lecia swojej działalności. W obchodach uczestniczyli pracownicy, mieszkańcy, zaproszeni goście, oraz dyrektorzy wraz z mieszkańcami zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z: Rabki – Zdroju, Nowego Sącza z ul. E. Plater, Nowego Sącza z ul. Nawojowskiej 155, Nowego Sącza z ul. Nawojowskiej 159, Nowodworza koło Tarnowa, Zakopanego, Łętowni, Kasiny Wielkiej, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Zbyszyc i Klęczan. Nie zabrakło również Pani Agaty Bryniarskiej – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z Filią „Radość Życia” w Rabce – Zdroju wraz z uczestnikami.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Jachymiak – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Pan Jan Krzak – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego, Pani Maria Ligęza – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego, Pan Adam Jurek i Pan Jacek Klinowski – Radni Powiatu Nowotarskiego, Pani Aneta Wójcik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary, Pani Helena Gach – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach z Panią Katarzyną Sową – pracownikiem socjalnym, Pani Aniela Król, Pan Wacław Cetera oraz Pani Elżbieta Poniedziałek z zespołem góralskim „Mali Zaskalanie”. W uroczystościach uczestniczył również Pan Mariusz Kuźma przedstawiciel firmy „Pregips S. A.” oraz przedstawiciele lokalnej prasy „Góral Info” i telewizji internetowej „TV Podhale”.

Uroczystości Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą, która odprawił w intencji mieszkańców i pracowników ksiądz Ryszard Gaweł – Proboszcz Parafii Zaskale, a zarazem Kapelan naszego Domu.
Po Mszy Świętej Agata Domalik – Dyrektor placówki przedstawiła historię Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu. Złożyła podziękowanie Starostom oraz władzom Powiatowym zarówno wcześniejszym jak i obecnym, obecnemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie oraz poprzedniemu z Nowego Sącza, PFRON, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie, Ministerstwu Ochrony Środowiska, za wsparcie finansowe na przestrzeni 20 lat, które pozwoliło z początkowego jednego pawilonu rozbudować obiekt, który dzisiaj stanowi kompleks 6 pawilonów oraz 2 budynków towarzyszących; w którym kiedyś mieszkały 34 osoby, a obecnie może mieszkać 76 osób w podeszłym wieku.

Dyrektor zwróciła uwagę, że wprawdzie budynek, wyposażenie, otoczenie wokół niego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, to niewątpliwie bardzo ważne sprawy, ale najważniejsi w tym wszystkim są ludzie, którzy wykonują zadania związane z działalnością Domu. Dyrektor złożyła podziękowania swoim poprzednikom za pracę, którą włożyli w rozbudowę i unowocześnianie placówki, podziękowała również pracownikom, którzy pracują obecnie w naszym Domu, jak również tym, którzy kiedykolwiek w tej placówce pracowali. Podkreśliła, że to dzięki ciężkiej pracy zatrudnionego personelu, wymagającej poświęcenia, odporności na stres; pracy, której nie każdy jest w stanie sprostać, tworzy się wspaniałe dzieło, służby na rzecz drugiego człowieka. Następnie nadszedł czas na podziękowania, gratulacje, kwiaty i życzenia oraz wystąpienia gości.

Kolejnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu zespołu góralskiego „Mali Zaskalanie” pod przewodnictwem Pani Anieli Król i Pani Elżbiety Poniedziałek. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek z tortem specjalnie upieczonym na tę okazję, oraz zabawę taneczną. Wspólne rozmowy, radość i uśmiech były przeplatane wspomnieniami z życia Domu. Podniosła, ale zarazem ciepła atmosfera tego uroczystego dnia sprawiła zaproszonym gościom, pracownikom oraz mieszkańcom wiele przyjemności.

Składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie organizacji obchodów Jubileuszu XX – lecia działalności naszej placówki:

  • Pani Annie Piwowarczyk – właścicielce Piekarni Cukierni Anna Piwowarczyk w Zakopanem,
  • Państwu Katarzynie i Kazimierzowi Nykaza – właścicielom Firmy Handlowej Katarzyna i Kazimierz Nykaza w Nowym Targu;
  • Panom Adamowi Gonciarz i Tomaszowi Gonciarz – właścicielom Zakładu Masarskiego „Zdrój” Sp. J. w Nowym Sączu;
  • Pani Katarzynie Bojarczuk – Prezes Zarządu firmy „Pregips” S. A. w Krakowie;
  • Aptece WK – MED. Sp. z o. o. w Nowym Targu;
  • Zakładowi Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu – oddziału Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.

Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że dotychczasowa owocna współpraca przyczyni się do umocnienia Państwa pozytywnego wizerunku i pozycji na rynku. Za okazaną pomoc dziękujemy z całego serca, życząc sukcesów w realizacji założonych planów, wielu sukcesów w pracy zawodowej, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.