Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Mąka, zamieszkała w Ostrowsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Katarzyna Mąka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą z zakresu pomocy społecznej, ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

Zaskale, 20.05.2014r.