Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.8- PN.14.DS na:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2014r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty