Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.18- PN.14.DS na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.

Pełna treść informacji do pobrania.