Podpisanie polsko-słowackiego porozumienia o współpracy w DPS „Smrek” w Zaskalu

W dniu 5 listopada 2015 roku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o przyjacielskich stosunkach i wzajemnej zawodowej współpracy pomiędzy Domem Służb Socjalnych św. Jana z Boha w Spiskim Podegrodziu, a Domem Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Uroczystość pod hasłem „Radosna Jesień” odbyła się na terenie DPS „Smrek” w Zaskalu, a uświetnili ją swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka i Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. Obecna była również dyrektor Domu Służb Socjalnych św. Jana z Boha w Spiskim Podegrodziu Monika Ondrišova, która przyjechała wraz z pracownikami oraz dyrektorem Domu Służb Socjalnych w Spiskim Czwartku Vladimirem Gburikiem. Przybyli także dyrektorzy domów pomocy społecznej wraz z przedstawicielami mieszkańców ze: Szczyrzyc, Makowa Podhalańskiego, Nowego Sącza z ulicy Nawojowskiej 155 i Nowego Sącza z ulicy Nawojowskiej 159, Zbyszyc, Łętowni oraz Rabki Zdroju. Uroczystość uświetnił występem zespół folklorystyczny „Majeranki” pod kierownictwem Doroty Majerczyk, działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce. Jego członkowie przybyli do Zaskala pod opieką Katarzyny Majerczyk.

Na początku dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Agata Domalik powitała wszystkich przybyłych i opowiedziała o głównym powodzie niniejszego spotkania. Zaznaczyła, że podpisanie porozumienia ma na celu wymianę doświadczeń pracowników domów pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia, kształcenia i innej działalności, która będzie korzystna dla mieszkańców obu domów. Obydwie strony przystępują do rozwoju i realizacji przyjacielskich stosunków, aby polepszyć kontakt obydwu narodów i pozyskać doświadczenie w zakresie opieki socjalnej mieszkańców. Realizację współpracy podzielono na trzy części: roboczą – czyli rozwijanie fachowości pracowników, kulturalno-poznawczą i sportową.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, który wyraził aprobatę władz powiatu na zawiązanie współpracy pomiędzy Domami. Obiecał również w imieniu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu dokładać jak największych starań, aby w przyszłości współpraca ta mogła się jak najlepiej rozwijać.

W dalszej części spotkania zebranych gości zaproszono na występ zespołu regionalnego „Majeranki”, który tańcem i śpiewem sprawił wszystkim wiele radości.

Po występie nastąpił kulminacyjny punkt programu: Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka oraz dyrektorzy Domu Służb Socjalnych św. Jana z Boha w Spiskim Podegrodziu Monika Ondrišova i Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Agata Domalik uroczyście podpisali porozumienie o przyjacielskich stosunkach i wzajemnej zawodowej współpracy.

Po części oficjalnej wszystkich zebranych zaproszono na uroczysty obiad i zabawę taneczną, aby wspólnie świętować zawiązanie nowej współpracy i przyjaźni.

Na zakończenie dyrektor wyraziła serdeczne podziękowania dla sponsorów spotkania:

· pani Agnieszce Turek-Zielińskiej – prezes firmy CitoNet Sp. S. A. z Krakowa,

· pani Ewie Mozdyniewicz i panu Tadeuszowi Mazdyniewicz – właścicielom Piekarni Cukierni z Nowego Targu,

· panu Adamowi Gonciarz i Tomaszowi Gonciarz – właścicielom Zakładu Masarskiego „Zdrój” z Nowego Sącza,

· państwu Katarzynie i Kazimierzowi Nykaza – właścicielom Firmy Handlowej z Nowego Targu,

· pani Annie Rabiańskiej – prezes firmy „Samar” z Nowego Sącza,

· panu Stanisławowi Łatek – dyrektorowi Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu.