Dzień Seniora w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

W dniu 24 listopada 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu świętowaliśmy Dzień Seniora.

Życzenia mieszkańcom złożyła dyrektor Domu podkreślając, że Dzień Seniora to wyjątkowe święto pamięci i wdzięczności dla ludzi, którzy urodzili się i pamiętają lata ubiegłego wieku. Poznali czasy bojaźni o siebie, bliskich i rodzinę, zaznali smaku poniewierki, niedostatku i pogardy dla innych. Doświadczenia te jednak nie przeszkodziły im w dokonaniu rzeczy niezwykłych – budowali z sukcesem na nowo rodzinne kręgi, wychowali kolejne pokolenia, zapewnili swoim dzieciom, wnukom i prawnukom poczucie pewności i stabilizacji życia. Trudy i doświadczenia życiowe starszego pokolenia powinny pozostać na zawsze w społecznej pamięci.

Dyrektor złożyła mieszkańcom, jak również słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowego Targu, którzy gościli na uroczystości, życzenia zdrowia, szacunku bliskich oraz jak najdłuższego kontynuowania szlachetnego dzieła swego życia.

W trakcie uroczystości słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpili z programem artystycznym przygotowanym na tę okazje. Żywiołowość, optymizm i dobry nastrój zachęciły wszystkich do wspólnej zabawy połączonej z poczęstunkiem przygotowanym przez personel Domu oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.