Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS/AG/271/11-PN/15/DS na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w I półroczu 2016 r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty